Kort om baggrund

Birkerød Budocenter har været medlem af forskellige budoforbund gennem tiden, – men har gennem tiderne altid været tro mod den Japanske måde at træne Jujitsu på. Derfor har Birkerød Budocenter i en lang årække været medlem af Dansk Aikido Jujitsu og Karate Forbund. ( DAJK ), men dette forbund blev opløst i 1997.
I dag er vi medlem af Dansk Japansk-Jujitsu Forbund,(DJJF), og gennem dette det internationale forbund International Martial Arts Federation,(I.M.A.F.), der igen er underlagt det japanske Budo akademi, Kokusai Budoin, i Tokyo.

Brug dette link, hvis du vil vide mere om Dansk Japansk-Jujitsu Forbund eller IMAF.: D.J.J.F. og I.M.A.F.

Historien bag Birkerød Budocenter

Midt i 60’erne var der en del klubber samlet i forbundet, Dansk judo og jiu-jitsu forbund, som det hed dengang, med det formål at træne og udbrede kendskabet til jiu-jitsu. Formålet var egentligt det samme som var grundlaget for at organisationen ”Selvforsvarsmærket” var blevet dannet ca. 10 år tidligere. Dette er egentligt ikke så underligt, da begge forbundene var grundlagt af den samme mand: Knud Janson.

Hvor ”Selvforsvasmærket” var en organisation der praktisere træning i en række selvforsvarsøvelser der var tilpasset den danske hær, var Dansk judo og jiu-jitsu forbund mere koncentreret omkring den japanske måde at træne jiu-jitsu på.

En af måderne at udbrede kendskabet på, var at give opvisninger rundt om i landet, og efterhånden var det den samme gruppe af mennesker der deltog som aktører i disse opvisninger. Samtidigt var der behov for at folk kunne komme ud og prøve, hvad jiu-jitsu egentligt var/er, og følge en kontinuerlig træning. Derfor opstod behovet for at have et sted hvor der kunne trænes til disse opvisninger og samtidigt, et sted hvor der kunne undervises i selvforsvar/jiu-jitsu.

Da Janson var bosiddende i Birkerød, var det naturligt at oprette en klub her, og i slutningen af 60’erne blev Birkerød Budocenter stiftet. Den præcise dato vides ikke men de første kurser blev udbudt, i et samarbejde med Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), i 1969, under ledelse af Knud Janson. Det var kurser i selvforsvar for unge piger og kvinder der blev annonceret med. Klubben har siden 1969 været i en konstant udvikling, og der tilbydes i dag undervisning til både børn og voksne, – piger/kvinder som drenge/mænd.

Klubben, under ledelse af Knud Janson, blev primo 1970’erne medlem af Dansk Aikido Ju-jitsu og Karate Forbund (DAJK.) og efterfølgende i 1997, under ledelse af Hans Laustsen, medlem af Dansk Japansk-Jujitsu Forbund. (DJJF)

I 1982, samtidigt med at DAJK blev medlem af International Martial Arts Federation (IMAF) , begyndte Birkerød Budocenter at træne det Ju-jitsu system der hedder Nihon Ju-jitsu, og som i dag er den Ju-jitsu form vi underviser i.

Jeg overtog ledelsen af Birkerød Budocenter i 2001 og har siden fungeret som den ledelsesmæssige frontfigur for klubben. I den tid der er gået siden jeg overtog formandsposten, har Birkerød Budocenter forladt FOF og er blevet en forening under Rudersdal kommune. Foreningen har også haft den fornøjelse at promovere kendskabet til Nihon Jujutsu til rigtigt mange mennesker.

Det har været en fornøjelse at være en del af Birkerød Budocenters historie og en tak til alle de mennesker der har været en del af klubben skal lyde herfra. Ikke mindst fordi jeg ser nye elever der begynder og gamle elever der vender tilbage, hvilket igen fortæller mig at man aldrig kan blive for gammel til at lære selvforsvar.

Henrik Bo Jørgensen.