Bestyrelsens sammensætning i Birkerød Budocenter

Birkerød Budocenter blev stiftet som forenig d. 27/4 2010. Følgende personer er valgt til bestyrelsen:

Formand.

Henrik Bo Jørgensen.
Henrik har 3 Dan Nihon Jujutsu og har fungeret som klub leder af Birkerød Budocenter siden 2001. Han sidder også i bestyrelsen for Dansk Japansk-Jujitsu Forbund, der er det nationale forbund Birkerød Budocenter er medlem af. Henrik har mere end 20 års erfaring med undervisning af børn, unge og voksne.

Næstformand.

Morten Pedersen.
Morten har 1 Dan Nihon Jujutsu. Han er angageret i foreningen, og har været med i bestyrelses arbejdet gennem flere år, og har stor erfaring med dette.

Kasserer.

Jesper Kingo.
Jesper har 1 kyu Nihon Jujutsu og varetager kassér rollen. Jesper har trænet i mang år og har overtaget kassér posten efter Christian, der måtte trække sig da han har fået barn.

Bestyrelses medlem.

Jens Nielsen.
Jens har 1 Dan Nihon Jujutsu. Jens har erfaring med bestyrelses arbejde fra andre foreninger og er derfor et godt aktiv for foreningen.Han kommer med mange relevante input til bestyrelses arbejdet.

Bestyrelses medlem.

Erik Mikkelsen.
Erik har trænet siden 2018.  Erik har erfaring med bestyrelses arbejde fra andre foreninger og er derfor et godt aktiv for foreningen. Han har allerede nu deltage meget engageret i bestyrelsens daglige arbejde.